Simply Adria

Simply Adria je turistička agencija u vlasništvu To&Ma Lelas, obrt za prijevoz i turizam sa sjedištem na adresi Ante Starčevića 32, 21300 Makarska, Hrvatska. Simply Adria je turistička agencija specijalizirana za organizaciju i prijevoza putnika, organiziranje različitih izleta i tura po Hrvatskoj te u posredovanju smještajnih kapaciteta.

 
 
 

Agencija prima upite od Putnika. Nakon toga provjerava raspoloživost smještaja sa iznajmljivačem te javlja te informacije Putnicima. Ako je Putnik zadovoljan sa uvjetima i cijenom Agencija ugovara  rezervaciju za odabrani smještaj. Putnik nakon potvrde Rezervacije je obvezan uplatiti iznos akontacije za sigurnost prema Iznajmljivaču a ostatak iznosa Putnik će platiti direktno Iznjamljivaču. Nakon primitka uplate Putnik će dobiti od Agencije pismene dokumente o uplati ovisno o modelu plaćanja koji je odabrao. Agencija je dužna sa svim Iznajmljivačima sklopiti ugovor o suradnji te zahtijevati svu potrebnu dokumentaciju i dozvole koje su potrebne za iznajmljivanje.

Agencija prima upit od Putnika. Nakon toga Agencija šalje uvjete prijevoza i cijenu. Ako je Putnik zadovoljan sa uvjetima i cijenom, Agencija ugovara odabrani prijevoz te šalje Putniku sve potrebne informacije o rezerviranoj usluzi. U slučaju da je riječ o transferu, vozač ili predstavnik agencije  dočekuje goste sa imenom Putnika na aerodromu te Putnike odvozi  do vozila. Ako je riječ o izletu nakon rezervacije usluge izleta vozač dolazi po Putnike te uz predočen voucher Putnike vozi na odabranu destinaciju. Agencija je dužna usluge prijevoza izvršiti svojim vozilima ili vozilima svojih partnera s kojima su sklopili ugovor o suradnji. Sva vozila su visoke kvalitete , posjeduju ac klimu te sve potrebne licence za prijevoz putnika. Predstavnici i vozači agencije su profesionalni djelatnici sa dugogodišnjim iskustvom u turizmu i prijevozu. 

Agencija je odgovorna za sve informacije objavljene na web stranici www.simply-adria.com.

Agencija je dužna brinuti se o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog stručnjaka, te brinuti o pravima i interesima Putnika suglasno pravilima struke i običajima turizma.

Agencija je dužna putniku staviti na raspolaganje program/promidžbeni materijal i opće uvjete poslovanja u pisanom ili elektroničkom obliku, pružiti sve navedene usluge, upoznati ga sa izvorima informacija o zemlji u koju putuje.

Putnik je dužan posjedovati putne isprave. Pravo vremeno izvršiti svoje obveze prema agenciji i iznajmljivačima. Za sve promjene na vrijeme obavijestiti Agenciju te se ponašati u skladu sa dogovorenim uvjetima.

Agencija je dužna na sve upite Putnika odgovoriti u što kraćem roku putem maila info@simply-adra.com ili telefonskim pozivom.

 
 

PONUDA IZLETA